Selskapets styre, ledelse og partnere

 
Geir.jpg

Geir Aadnøy Arntsen (Daglig leder / styreformann)

har flere års erfaring som daglig leder, styreleder og styremedlem. Geir har jobbet på tvers av bransjer som HMSQ rådgiver; ved å rådgi større olje- og energiselskaper som Saga Petroleum og Equinor, samt ulike oppdrettsrelaterte selskaper. Geir er Sivilingeniør innen Petroleum og Sikkerhets Teknologi og Ingeniør i Maskin

Ulf BW.jpg

Ulf Fr. Johanssen (Styremedlem)

har bred internasjonal erfaring fra rollen som «Project Quality Manager» innen Olje&Gass og Energi. Ulf er blant annet utdannet Siviløkonom med styreerfaring på nasjonalt nivå. Ulf har god erfaring med å bygge ledelsessystem for å sikre prosjektene en solid struktur med fokus på forenkling og effektivitet.

cato bw.png

Cato Kydland (Styremedlem)

har lang erfaring innen Kvalitet, Risikostyring og HMS i diverse selskaper innen bransjer som Olje & Energi og Bygg & Anlegg. Cato blant annet vært KHMS og Risiko leder for nytt gass mottak I Emden, Tyskland, HMSK & Risiko Leder for Hydro Karmøy Technology Pilot (KTP) prosjekt samt flere styreverv. Cato er utdannet Mechanical Engineer fra Newcastle.

eskil2.jpg

Eskil Norevik (Partner)

har lang erfaring som HMS/K-ingeniør, Miljøkoordinator og HMS/K-rådgiver for både operatører og kontraktører på Norsk sokkel. Eskil har jobbet innen Boring og brønn, Drift og Subsea hos selskaper som Equinor (Statoil), Technip, KCA Deutag og Odfjell Drilling. Eskil er Sivilingeniør innen Industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU.

Alle er, eller har vært sertifiserte som kvalitets, revisjons og risikostyringsledere i henhold til krav fra Norsk og Europeisk akkreditering.