Virksomheten

Selskapets kontorer er lokalisert på Ullandhaug (Kunnskapsparken) i Stavanger kommune.

Selskapets virksomhet er å overføre teknologi og kunnskap fra olje- og gass sektoren til havbruksnæringen. Selskapet vil satse innenfor havbruksnæringen hvor Norge allerede er verdensledende, og stimulere til videre forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Selskapet vil bruke erfaringer fra petroleum- og akvakulturindustrien til å videreutvikle ledelsessystemer spesielt rettet mot Utviklings- og forskningstillatelser.